Votes

Wine Type Vintage Name Variety Date Like It More...
White

2011 Bodegas Avanthia Godello

Valdeorras more
5/24/2015 5:30:00 PM shellylowen likes it.
White

2011 Bodegas Avanthia Godello

Valdeorras more
1/26/2015 1:15:00 AM Yde likes it.
White

2011 Bodegas Avanthia Godello

Valdeorras more
11/15/2014 6:36:00 AM bugdoced likes it.
White

2011 Bodegas Avanthia Godello

Valdeorras more
12/12/2013 8:28:00 PM eluebchow likes it.
White

2011 Bodegas Avanthia Godello

Valdeorras more
3/2/2013 6:50:00 AM VinoSean likes it.
White

2011 Bodegas Avanthia Godello

Valdeorras more
2/19/2013 8:39:00 PM mpsocal likes it.

Loading wine details...
loading

×
×