2010 Trefethen Chardonnay

Community Tasting Notes

Community Tasting Notes (7) Avg Score: 87.4 points

What Do You Think? Add a Tasting Note

×
×