2012 Ridge Grenache Lytton Estate

Community Tasting Notes

Community Tasting Notes (25) Avg Score: 89.8 points

What Do You Think? Add a Tasting Note

×
×